Android UI Widget'ları

Android UI Widget'ları

Android Studio’da Activity’lerimize, yani uygulama içi ekranlarımıza ekleyebileceğimiz 15 Widget bulunmaktadır. Bu başlıkları inceleyelim, ne olup nerede kullanıldıklarına bakalım.

Android Studio’da Widget’ların Uygulamamıza Eklendiği kısım

View (Görünüm) Widget’ı, Android uygulamalarındaki en önemli araç çubuğu diyebilirim. İçerisine şekiller, fotoğraflar, videolar hatta bir Web Sayfası eklenebilmektedir. Saydığım bazı ifadelerin özel Widget’ları vardır ve bunlara aşağıda değineceğiz. (WebView, VideoView, ImageView vb.) Bir zamanlayıcı uygulaması yaparken, ilerleme durumunu özelleştirilmiş bir biçimde gösterirken bu View’ları kullanabilmekteyiz.

Custom oluşturulmuş bir View Örneği (Solda), Batarya şarj yüzdesini göstermek için oluşturulmuş View Örnekleri (Sağda)

ImageView, Resim eklenebilen bir görünüm Widget’ıdır. Src yapısı ile proje içindeki BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP ve HEIF (Android 8.0+) imaj dosyalarını görüntülüyebilmektedir. Uygulamalardaki görseller ImageView ile eklenmektedir.

ImageView ile eklenmiş bir MI logosu

Uygulamamızda bir Web sayfasına gitmek istiyoruz ama sayfanın tarayıcıda değil de uygulama içindeki aktiviteden açılmasını istiyoruz. Bu gibi durumlarda WebView bize eşlik ediyor. Bir web sayfasını görüntülemek için kullanılan bu Widget, Facebook, Instagram gibi uygulamalarda linke giriş yaptığımızda WebView aktivitesi karşımıza çıkıyor. Ayrıca, mobil uyumlu bir web sitesini, Android uygulamasına dönüştürmek, yani hibrit bir uygulama yapmak için bu Widget'a sıklıkla başvururuz.

Medium.com'dan bir yazımın WebView Örneği

Android Uygulamalarımıza videolar eklemek için bu Widget’tan yararlanırız. Kendi içinde bir konrolcüsü bulunur. Bunu Java kodları ile etkinleştirmek gerekir. Kontrolcüde ileri sarma, geri sarma, zaman konrolcüsü ve sayacı, play/pause butonu bulunur. MP4 ve 3GP ve MKV uzantılı video dosyaları çoğu Android Cihaz için desteklenmektedir.

Bir VideoWiew Örneği

Uygulamamızda takvim barındırmak istiyorsak, bu widget bizim için biçilmiş kaftan durumundadır.

Bu araç çubuğunda günler üzerine dokunarak seçilir. Sola kaydırarak önceki aya, sağa kaydırarak da sonraki aya gidilebilmektedir.

Bir CalendarWiew örneği

ProgressBar, adından da anlaşıldığı üzere ilerleme çubuğu’dur. Galerideki fotoğraflarımızı silerken, YouTube uygulamasında video yüklenirken, yazılım güncellemeleri yüklenirken bu Widget’lar kullanılır.

        Horizontal (Yatay) ProgressBar ve Standart ProgressBar olmak üzere iki farklı türü vardır.

       Yüzde oranı hesaplanabilen durumlarda [Örneğin Google Play’de uygulama indirirken] sıklıkla Horizontal ProgressBar kullanılır. Bir sayfanın          görüntülenmesi gibi durumlarda da Standart ProgressBar kullanılır. Ancak bu kullanım şekilleri genellemedir. Örneğin Android uygulamaları optimize edilirken sadece oran gösterilip, Standart ProgressBar kullanılmaktadır. Yani istediğimiz yerde istediğimiz ProgressBar’ı kullanabiliriz.

Solda Horizontal (Yatay) ProgressBar, Sağda Standart ProgressBar

SeekBar, kullanıcının seviye ayarlamasına olanak veren bir Widget’tır. Yapısı itibariyle “Kullanıcının ayarladığı bir Horizontal ProgressBar“ olarak ifade edebiliriz. Genellikle Ses ayarı, Ekran Parlaklığı ayarı, izlediğimiz/dinlediğimiz içeriklerin (video, müzik vb) zaman ayarı gibi ayarlamaları yaparken kullanılır.

Bir Seekbar Örneği

Değerlerin aralıklarını kendimiz belirlemek istediğimizde bunu Discrete (Ayrık) SeekBar ile kolaylıkla yapabiliriz.

10 Parçaya Bölünmüş Bir Discrete SeekBar Örneği

Adı Oylama Çubuğu anlamına gelen bu Widget’ımız 5 yıldızdan oluşmaktadır, Play Store’da uygulama oylarken kullanıldığını söyleyebiliriz. Genellikle 5 yıldız kullanılır ve sayısal olarak 0.0–5.0 aralığında değer verilebilmektedir.

Üstten altta: 2.5 ve 5.0 yıldız verilmiş iki RatingBar

Uygulamamızda arama yapmak için bu görünüm Widget’ını kullanıyoruz. Bu Web araması ya da uygulama içi bir arama olabilmektedir. İlk başta büyüteç şeklinde bulunur. Üzerine dokunulduğunda klavye açılarak sorgumuzu yazmaya olanak verir. Sorguyu temizlemek için Sağda “X” butonu da kullanılır. Youtube’da Video ararken SearchView ile karşılaşabiliriz.

Boş SearchView (Solda) ve Arama Yapmaya Hazır SearchView (Sağda)

 Güncellendi: Temmuz 31, 2021